Strona: Balkan studies, program taught in English - Kandydat UAM

Główna treść strony

Balkan studies, program taught in English


Faculty of Polish and Classical Philology
level of study: graduate program duration: 2 years
form of study: full-time professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań

Additional information: Study taught in English
Study free of charge for EU citizens
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-07-10
Last day to pay registration fee: 2018-07-10
dealine for documents submission: from 2018‑06‑01 to 2018‑07‑11
the start date of entrance exams: from 2018-07-12
limit of places: 20

Details on enrollment rules for this study subject

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

Sposób rekrutacji na wyżej wymieniony kierunek studiów:

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z zakresu tematyki związanej z dyscypliną. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293