Strona: Computer science, 3.5-year engineer's degree, program taught in English - Kandydat UAM

Główna treść strony

Computer science, 3.5-year engineer's degree, program taught in English


Faculty of Mathematics and Computer Science
level of study: undergraduate program duration: 3,5 years
form of study: full-time professional title: engineer
education profile: academic Location of the classes: Poznań

Additional information: 3.5-year engineer's degree
Study taught in English

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-07-10
Last day to pay registration fee: 2018-07-10
dealine for documents submission: from 2018‑07‑13 to 2018‑07‑18
limit of places: 30

Details on enrollment rules for this study subject


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. obcy nowożytny 0,1
0,2 j. polski 0,1
matematyka rozszerzony 0,4
matematyka 0,5
informatyka rozszerzony 0,4 jeden z dwóch
do wyboru 4)
fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
matematyka rozszerzony 0,4 informatyka 0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

A list of contests entitling to obtain the maximum number of points

  • Olimpiada Astronomiczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Astronomiczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Fizyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Fizyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Informatyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Informatyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Matematyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Matematyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Statystyczna - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293