Strona: English Studies: Literature and Culture, program taught in English - Kandydat UAM

Główna treść strony

English Studies: Literature and Culture, program taught in English


Faculty of English
level of study: undergraduate program duration: 3 years
form of study: full-time professional title: Bachelor
education profile: academic Location of the classes: Poznań

Additional information: Studies taught in English.

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-07-10
Last day to pay registration fee: 2018-07-10
dealine for documents submission: from 2018‑07‑13 to 2018‑07‑18
limit of places: 30

Details on enrollment rules for this study subject


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 4) Tryb II 2) 3)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski
(pisemny)
rozszerzony 0,4 j. polski
(pisemny)
0,4
j. angielski
(pisemny)
rozszerzony 0,4 j. angielski 0,6
j. angielski
(ustny)
rozszerzony 0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

A list of contests entitling to obtain the maximum number of points

  • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293