Strona: English philology - Kandydat UAM

Główna treść strony

English philology


Faculty of English
level of study: second degree duration: 2 years
form of study: full-time professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the program

the last day of registration for this program: 2017-09-21
Last day to pay registration fee: 2017-09-21
dealine for documents submission: from 2017‑09‑07 to 2017‑09‑22
the start date of entrance exams: from 2017-09-25
limit of places: 230

Contact details of the Recruitment Committee:
Faculty of English
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
pokój: 107A lub 115A
uwagi: blok A
tel.: 618293510

Hours of documents submission:
od poniedziałku do piątku (07.09-22-09)
w godzinach 09.00-14.00

Details on enrollment rules for this program

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych kierunków i programów władających biegle językiem angielskim na poziomie C1

1)
Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

2)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań kandydata oraz jego motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293