Strona: English philology - Kandydat UAM

Główna treść strony

English philology


Faculty of English
level of study: graduate program duration: 2 years
form of study: full-time professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-09-20
Last day to pay registration fee: 2018-09-20
dealine for documents submission: from 2018‑09‑10 to 2018‑09‑21
the start date of entrance exams: from 2018-09-24
limit of places: 230

Details on enrollment rules for this study subject

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych kierunków i programów władających biegle językiem angielskim na poziomie C1

1)
Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

2)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań kandydata oraz jego motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293