Strona: English philology - Kandydat UAM

Główna treść strony

English philology


Faculty of English
level of study: first degree duration: 3 years
form of study: extra-mural (part-time) professional title: Bachelor
education profile: academic Location of the classes: Poznań

charge for studies: wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów wynosi: 2600,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 650,00 zł.

Enrollment for the program

the last day of registration for this program: 2017-09-06
Last day to pay registration fee: 2017-09-06
dealine for documents submission: to 2017‑09‑15
limit of places: 120

Contact details of the Recruitment Committee:
Faculty of English
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
pokój: 116
uwagi: I piętro, budynek A
tel.: 618293535

Hours of documents submission:
sobota 09.09.2017 r. w godz. 9:00-13:00, poniedziałek 11.09.2017 r. i czwartek 14.09.2017 r. w godz. 09:00-19:00, wtorek 12.09.2017 r., środa 13.09.2017 r. i piątek 15.09.2017 r. w godz. 9:00-14:00

Details on enrollment rules for this program


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 5) Tryb II 3) 4)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski
(pisemny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. polski
(pisemny)
0,2
0,2
j. angielski
(pisemny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,3 j. angielski 0,8
0,6
j. angielski
(ustny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,1
0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

A list of contests entitling to obtain the maximum number of points

  • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293