Strona: English philology - Kandydat UAM

Główna treść strony

English philology


Faculty of English
level of study: undergraduate program duration: 3 years
form of study: extra-mural (part-time) professional title: Bachelor
education profile: academic Location of the classes: Poznań

charge for studies: wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów wynosi: 2600,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 650,00 zł.

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-09-07
Last day to pay registration fee: 2018-09-07
limit of places: 120

Details on enrollment rules for this study subject


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 5) Tryb II 3) 4)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski
(pisemny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. polski
(pisemny)
0,2
0,2
j. angielski
(pisemny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,3 j. angielski 0,8
0,6
j. angielski
(ustny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,1
0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

A list of contests entitling to obtain the maximum number of points

  • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293