Strona: English philology - Kandydat UAM

Główna treść strony

English philology


Faculty of English
level of study: graduate program duration: 2 years
form of study: extra-mural (part-time) professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań

charge for studies: wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów wynosi: 2600,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 650,00 zł.
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-10-02
Last day to pay registration fee: 2018-10-02
dealine for documents submission: from 2018‑09‑24 to 2018‑10‑03
the start date of entrance exams: from 2018-10-06
limit of places: 120

Details on enrollment rules for this study subject

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych kierunków i programów władających biegle językiem angielskim na poziomie C1

1)
Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

2)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim bezpośrednio z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań kandydata oraz jego motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293