Strona: Filologia polska jako obca - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia polska jako obca


Faculty of Polish and Classical Philology
level of study: undergraduate program duration: 3 years
form of study: full-time professional title: Bachelor
education profile: academic Location of the classes: Poznań
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-09-14
Last day to pay registration fee: 2018-09-14
dealine for documents submission: from 2018‑09‑01 to 2018‑09‑17
limit of places: 25

Details on enrollment rules for this study subject

dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293