Strona: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia, specjalność lingwistyka stosowana


Faculty of Modern Languages and Literatures
level of study: graduate program duration: 2 years
form of study: extra-mural (part-time) professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań

charge for studies: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 1900,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 475,00 zł.

Enrollment for the study subject

Attention: this study subject will not be opened.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293