Strona: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego


Faculty of Modern Languages and Literatures
level of study: first degree duration: 3 years
form of study: full-time professional title: Bachelor
education profile: academic Location of the classes: Poznań

Enrollment for the program

the last day of registration for this program: 2017-07-04
Last day to pay registration fee: 2017-07-04
the date of announcement of qulifying procedure results: 2017-07-07
dealine for documents submission: from 2017‑07‑07 to 2017‑07‑12
limit of places: 50

Contact details of the Recruitment Committee:
Faculty of Modern Languages and Literatures
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198
61-485 Poznań
pokój: 205
uwagi: 2 piętro
tel.: 618292925

Hours of documents submission:
piątek oraz poniedziałek-środa w godzinach 9.00 - 14.00

Details on enrollment rules for this program


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 5) Tryb II 3) 4)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski
(pisemny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. polski
(pisemny)
0,3
0,3
j. obcy nowożytny
(pisemny)
podstawowy
lub
rozszerzony
0,3 j. obcy nowożytny 0,7
0,5
j. obcy nowożytny
(ustny)
0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

A list of contests entitling to obtain the maximum number of points

  • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293