Strona: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, grupa ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 oraz angielskiego na poziomie B1 - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, grupa ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 oraz angielskiego na poziomie B1


Faculty of Modern Languages and Literatures
level of study: graduate program duration: 2 years
form of study: full-time professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-09-24
Last day to pay registration fee: 2018-09-24
dealine for documents submission: from 2018‑08‑06 to 2018‑09‑25
limit of places: 60

Details on enrollment rules for this study subject

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub innych specjalności na kierunkach filologia oraz filologia polska

Kandydatów obowiązuje znajomość języka niemieckiego na poziomie przynajmniej B2 oraz angielskiego na poziomie B1.

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293