Strona: II nabór: Informatyka, studia inżynierskie 3,5-letnie w języku angielskim - Kandydat UAM

Główna treść strony

II nabór: Informatyka, studia inżynierskie 3,5-letnie w języku angielskim


Faculty of Mathematics and Computer Science
level of study: first degree duration: 3,5 years
form of study: full-time professional title: engineer
education profile: academic Location of the classes: Poznań

Additional information: 3.5-year engineer's degree
Study taught in English

Enrollment for the program

the start of registration for this program: 2017-08-01
the last day of registration for this program: 2017-08-31
Last day to pay registration fee: 2017-08-31
dealine for documents submission: to 2017‑09‑06
limit of places: 20

Contact details of the Recruitment Committee:
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań
pokój: A1-1,2
uwagi: parter A1-2
tel.: 618295302

Details on enrollment rules for this program


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. obcy nowożytny 0,1
0,2 j. polski 0,1
matematyka rozszerzony 0,4
matematyka 0,5
informatyka rozszerzony 0,4 jeden z dwóch
do wyboru 4)
fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
matematyka rozszerzony 0,4 informatyka 0,3

W trybie I postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

W trybie II postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma ocen końcowych na świadectwie dojrzałości przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Kandydatów obowiązuje udokumentowana znajomość języka angielskiego.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

A list of contests entitling to obtain the maximum number of points

  • Olimpiada Astronomiczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Astronomiczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Fizyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Fizyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Informatyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Informatyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Matematyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Matematyczna - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293