Strona: Mathematics, program taught in English - Kandydat UAM

Główna treść strony

Mathematics, program taught in English


Faculty of Mathematics and Computer Science
level of study: graduate program duration: 2 years
form of study: full-time professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań

Additional information: Studies taught in English.
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-07-11
Last day to pay registration fee: 2018-07-11
dealine for documents submission: from 2018‑06‑01 to 2018‑07‑12
the start date of entrance exams: from 2018-07-13
limit of places: 12

Details on enrollment rules for this study subject

a)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka


elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga
1)
ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia
5,0 0,8
2)
maksimum z:
a) oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka
i
b) oceny z egzaminu licencjackiego (testu kompetencji licencjackich) kierunku matematyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia
5,0 1,2

b)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż matematyka


elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga
1)
ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia
5,0 0,8
2)
ocena kompetencji licencjackich kierunku matematyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na podstawie aneksu do dyplomu (suplementu) lub dokumentu równoważnego
5,0 1,2
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293