Strona: Public Governance, program taught in English - Kandydat UAM

Główna treść strony

Public Governance, program taught in English


Faculty of Political Science and Journalism
level of study: graduate program duration: 2 years
form of study: full-time professional title: Master
education profile: academic Location of the classes: Poznań

Additional information: Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Opłata semestralna wynosi 2000 zł.
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-08-31
Last day to pay registration fee: 2018-08-31
dealine for documents submission: from 2018‑06‑01 to 2018‑09‑03
limit of places: 20

Details on enrollment rules for this study subject

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293