Strona: Technologie informatyczne, studia inżynierskie 3,5-letnie - Kandydat UAM

Główna treść strony

Technologie informatyczne, studia inżynierskie 3,5-letnie


AMU Nadnotecki Institute in Piła
level of study: undergraduate program duration: 3,5 years
form of study: full-time professional title: engineer
education profile: practical Location of the classes: Piła

Additional information: studia inżynierskie 3,5-letnie
Kierunek studiów prowadzony łącznie przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Wydział Matematyki i Informatyki
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the study subject

the last day of registration for this study subject: 2018-07-10
Last day to pay registration fee: 2018-07-10
dealine for documents submission: from 2018‑07‑13 to 2018‑07‑18
limit of places: 50

Contact details of the Recruitment Committee:
AMU Nadnotecki Institute in Piła
ul. Kołobrzeska 15
64-920 Piła
pokój: 1,23
uwagi: I piętro
tel.: 618293451

Hours of documents submission:
9:00-15:00

Details on enrollment rules for this study subject


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. obcy nowożytny 0,1
0,2 j. polski 0,1
matematyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
matematyka 0,5
0,4
informatyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 jeden z dwóch
do wyboru 4)
fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
0,4
matematyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 informatyka 0,3
0,4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

A list of contests entitling to obtain the maximum number of points

  • Olimpiada Fizyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Fizyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Informatyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Informatyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Matematyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Matematyczna - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293