Strona: Technologie informatyczne, studia inżynierskie 3,5-letnie - Kandydat UAM

Główna treść strony

Technologie informatyczne, studia inżynierskie 3,5-letnie


Nadnotecki Instytut UAM w Pile
level of study: first degree duration: 3,5 years
form of study: full-time professional title: engineer
education profile: practical Location of the classes: Piła

Additional information: studia inżynierskie 3,5-letnie
Kierunek studiów prowadzony łącznie przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Wydział Matematyki i Informatyki
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów na tym kierunku.
Materials available:

Navigation:

Enrollment for the program

the last day of registration for this program: 2017-10-01
Last day to pay registration fee: 2017-10-01
limit of places: 20

Details on enrollment rules for this program


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. obcy nowożytny 0,1
0,2 j. polski 0,1
matematyka rozszerzony 0,4
matematyka 0,5
informatyka rozszerzony 0,4 jeden z dwóch
do wyboru 4)
fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
matematyka rozszerzony 0,4 informatyka 0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293