Strona: Kandydat UAM - Contact

Główna treść strony

Contact

Address:
AMU Department of Education [Dział Nauczania]
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Rooms 25 and 27, ground floor
phone +48 61 829 4375
phone +48 61 829 4059
e-mail: amuoes@amu.edu.pl
AMU Department of Education is open Monday through Friday between 7.30 am - 3.30 pm

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293