Strona: Pracownik UAM - Uchwała nr 314/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. o zmianie Uchwały nr 239/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2012/20

Główna treść strony

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293