Strona: Central European and Balkan Studies, studia w języku angielskim - Kandydat UAM

Główna treść strony

Central European and Balkan Studies, studia w języku angielskim


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Informacje dodatkowe: Studia prowadzone w języku angielskim.
Studia nieodpłatne dla obywateli z UE.

Rekrutacja na kierunek

Uwaga: kierunek nie zostanie uruchomiony.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293