Strona: Chemia - Kandydat UAM

Główna treść strony

Chemia


Wydział Chemii
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Odpłatność za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 4250,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 1062,50 zł.

Rekrutacja na kierunek

Uwaga: kierunek nie zostanie uruchomiony.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293