Strona: Cywilizacja zachodnioeuropejska - Kandydat UAM

Główna treść strony

Cywilizacja zachodnioeuropejska


Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: praktyczny miejsce odbywania zajęć: Gniezno

Odpłatność za studia: wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów wynosi: 1650,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 412,50 zł.

Rekrutacja na kierunek

Uwaga: kierunek nie zostanie uruchomiony.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293