Strona: Filologia angielska, specjalność Theatre and Drama in English, studia w języku angielskim - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia angielska, specjalność Theatre and Drama in English, studia w języku angielskim


Wydział Anglistyki
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Informacje dodatkowe: Studia prowadzone w języku angielskim.

Rekrutacja na kierunek

Uwaga: kierunek nie zostanie uruchomiony.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293