Strona: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia, specjalność lingwistyka stosowana


Wydział Neofilologii
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub innych specjalności na kierunkach filologia oraz filologia polska.

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Kandydatów obowiązuje znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293