Strona: Geografia, specjalność geo-grafika - Kandydat UAM

Główna treść strony

Geografia, specjalność geo-grafika


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań
Dostępne materiały:

Nawigacja:

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,15 j. obcy nowożytny 0,3
0,3
geografia podstawowy
lub
rozszerzony
0,35 jeden z sześciu do wyboru 4) geografia 0,7 jeden z czterech do wyboru 4)
0,7
biologia podstawowy
lub
rozszerzony
0,3 biologia 0,6
0,6
matematyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,3 matematyka 0,6
0,6
fizyka i astronomia podstawowy
lub
rozszerzony
0,3
0,6
wiedza o społeczeństwie podstawowy
lub
rozszerzony
0,3 fizyka z astronomią 0,6
0,6
informatyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,3
0,6

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293