Strona: Geologia, rekrutacja na semestr letni, studia 1,5-roczne - Kandydat UAM

Główna treść strony

Geologia, rekrutacja na semestr letni, studia 1,5-roczne


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 1,5-roczne
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Informacje dodatkowe: Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

a)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego stopnia i pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej


elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga
ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4

b)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych oraz dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek, lecz pochodzących z uczelni, które nie mają pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla danego kierunku

  • rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293