Strona: Filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską - tłumaczenie ustne - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską - tłumaczenie ustne


Wydział Neofilologii
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań
Dostępne materiały:

Nawigacja:

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia lub filologia angielska.

Egzamin pisemny w języku angielskim, za który można otrzymać 30 punktów i egzamin ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 30 punktów oraz egzamin ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293