Strona: II nabór: Informatyka, studia magistersko-inżynierskie - Kandydat UAM

Główna treść strony

II nabór: Informatyka, studia magistersko-inżynierskie


Wydział Matematyki i Informatyki
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) tytuł zawodowy: magister inżynier
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Odpłatność za studia: wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów wynosi: 2650,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 662,50 zł.

Rekrutacja na kierunek

Uwaga: kierunek nie zostanie uruchomiony.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293