Strona: Kartografia i geomatyka, rekrutacja na semestr letni, studia 1,5-roczne - Kandydat UAM

Główna treść strony

Kartografia i geomatyka, rekrutacja na semestr letni, studia 1,5-roczne


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 1,5-roczne
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Informacje dodatkowe: Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019
Dostępne materiały:

Nawigacja:

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz absolwentów studiów magisterskich 3-semestralnych tego samego lub pokrewnego kierunku

Rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293