Strona: Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Kandydat UAM

Główna treść strony

Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


Wydział Studiów Edukacyjnych
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

kierunków pedagogika i pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym,

innych kierunków po specjalnościach nauczycielskich

Z obowiązkiem uzupełnienia w toku studiów przedmiotów z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293