Strona: Technologie informatyczne, studia inżynierskie 3,5-letnie - Kandydat UAM

Główna treść strony

Technologie informatyczne, studia inżynierskie 3,5-letnie


Nadnotecki Instytut UAM w Pile
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3,5-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: inżynier
profil kształcenia: praktyczny miejsce odbywania zajęć: Piła

Informacje dodatkowe: studia inżynierskie 3,5-letnie
Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Wydział Matematyki i Informatyki
Dostępne materiały:

Nawigacja:

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. obcy nowożytny 0,1
0,2 j. polski 0,1
matematyka rozszerzony 0,4
matematyka 0,5
informatyka rozszerzony 0,4 jeden z dwóch
do wyboru 4)
fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
matematyka rozszerzony 0,4 informatyka 0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293