Strona: Turystyka i rekreacja - Kandydat UAM

Główna treść strony

Turystyka i rekreacja


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Odpłatność za studia: wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów wynosi: 1500,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 375,00 zł.

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293