Strona: Kandydat UAM - Wszystkie wiadomości

Główna treść strony

Wszystkie wiadomości

Studenci tłumaczeń ustnych z Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki na praktykach w Komisji Europejskiej
Wiadomość, opublikowana 22-01-2018

W dniach 15-17 stycznia br. grupa studentów Wydziałowego Studium Tłumaczenia Konferencyjnego, prowadzonego przez Wydział Neofilologii i Wydziału Anglistyki, przebywała na praktykach w Dyrekcji Generalnej UE ds. Tłumaczeń Ustnych. Studenci brali udział w obradach kilku gremiów w Komisji Europejskiej, zapoznając się ze specyfiką tłumaczeń podczas wielojęzycznych spotkań oraz ćwicząc pod okiem zawodowych tłumaczy zatrudnionych w Dyrekcji. Wśród prowadzących ćwiczenia byli m.in. absolwenci UAM: dr Katarzyna Janicka oraz dr Maciej Machniewski. Opiekunem studentów podczas wizyty studyjnej był dr Marcin Turski z WA.

Więcej...
Kursy językowe w Szkole Językowej UAM
Wiadomość, opublikowana 18-01-2018

Szkoła Językowa UAM zaprasza na  kursy językowe. Oferujemy kursy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, łaciny.

Więcej...
Materiały nt. wsparcia zdrowia psychicznego na UAM - w języku angielskim
Wiadomość, opublikowana 18-01-2018

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami w języku angielskim dotyczącymi wsparcia zdrowia psychicznego na naszej uczelni. Materiały te zostały opracowane przez interdyscyplinarny zespół powołany przez Panią Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską.

Więcej...
Materiały nt. wsparcia zdrowia psychicznego na UAM - w języku polskim
Wiadomość, opublikowana 18-01-2018

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wsparcia zdrowia psychicznego na naszej uczelni. Materiały te zostały opracowane przez interdyscyplinarny zespół powołany przez Panią Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską.

Więcej...
Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii
Wiadomość, opublikowana 12-01-2018

Wydział Fizyki zaprasza na Kurs dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii. Kurs będzie realizowany przez UAM w partnerstwie z międzynarodową firmą z branży optycznej Essilor. Kurs adresowany jest do czynnych zawodowo optyków okularowych, optometrystów oraz lekarzy okulistów – kandydaci na Kurs będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego aktywność w ww. zawodach.

Więcej...
Kursy dokształcające: „Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego”, „Przygotowanie do zawodu tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego”
Wiadomość, opublikowana 05-01-2018

Szkoła Tłumaczy UAM zaprasza na jednosemestralne kursy dokształcające: „Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego” oraz „Przygotowanie do zawodu tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego”.

Więcej...
Udział studentek niedosłyszących w konferencji Międzynarodowej Federacji Osób Słabosłyszących w Helsinkach
Wiadomość, opublikowana 02-01-2018

Pod koniec października studentki UAM, Karolina Blaszka z Wydziału Fizyki i Maria Skoczyńska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, uczestniczyły w trwającej cztery dni konferencji "Share Your Experiences and IFHOHYP Annual General Meeting" w Helsinkach. Konferencja zorganizowana została przez Międzynarodową Federację Osób Słabosłyszących (International Federation of Hard of Hearing Young People) oraz miejscową organizację fińską Kuuloliitto.

Więcej...
Podsumowanie prac Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami w 2017 roku
Wiadomość, opublikowana 28-12-2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami w roku 2017.

Więcej...
Wizyta I LO z Leszna w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Neofilologii UAM (14.12.2017)
Wiadomość, opublikowana 19-12-2017

W dniu 14 grudnia 2017 roku do Instytutu Językoznawstwa zawitała grupa licealistów z klas I, II i III wraz z opiekunką panią mgr Barbarą Majewską-Kosik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie.

Więcej...
Instytut Językoznawstwa Wydziału Neofilologii UAM w Mogilnie
Wiadomość, opublikowana 19-12-2017

Targi edukacyjne w Mogilnie pod hasłem „Mój start w przyszłość” z udziałem kilkunastu uczelni i szkół wyższych oraz OKE i Kuratorium Oświaty z Bydgoszczy.

Więcej...
Wydział Prawa i Administracji UAM w prestiżowym projekcie ONZ – UN Women
Wiadomość, opublikowana 08-12-2017

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie internetowej UN Women, agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet, ukazała się publikacja studentek Wydziału Prawa i Administracji pod redakcją dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej z Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Więcej...
Wykład otwarty dla gimnazjalistów i licealistów w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii UAM
Wiadomość, opublikowana 28-11-2017

20 listopada 2017 r. Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Neofilolgii gościł uczniów z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Śremie, Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. Wandy Błeńskiej w Poznaniu, Szkoły Podstawowej Nr 91 w Poznaniu, III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, Liceum Ogólnokształcącego nr XX w Poznaniu, Zespołu Szkół Salezjańskich im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej w Poznaniu, Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Zespołu Szkół w Pobiedziskach,  Zespołu Szkół w Jerce i Krzywiniu,  Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu oraz  Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu.

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293