Strona: Kandydat UAM - Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom oraz laureatom III Uniwersyteckiego Konkursu Języka Łacińskiego, sprawdzającego znajomość sentencji, zwrotów i rozmówek łacińskich

Główna treść strony

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom oraz laureatom III Uniwersyteckiego Konkursu Języka Łacińskiego, sprawdzającego znajomość sentencji, zwrotów i rozmówek łacińskich
Wiadomość, opublikowana 30-06-2017

20 czerwca br. o godzinie 9:00 w Sali Senatu Collegium Minus UAM rozpoczął się ostatni, zapewne najprzyjemniejszy dla zwycięzców i laureatów, etap III Konkursu Języka Łacińskiego. Było nim oczywiście wręczenie nagród.

Przy udziale pani Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Beaty Mikołajczyk, a także przedstawicieli władz wydziałowych
i instytutowych – pana prof. dra hab. Piotra Beringa z Instytutu Filologii Klasycznej, Prodziekana ds. studenckich Wydziału Teologicznego ks. prof. dra hab.  Mieczysława Polaka, z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Muzykologii dra hab. Piotra Podlipniaka, Dyrektora Szkoły Językowej UAM dra Mateusza Kaszyńskiego oraz organizatorów konkursu, czyli wykładowców z zespołu języka łacińskiego Szkoły Językowej UAM, zostały wręczone dyplomy oraz nagrody zwycięzcom i laureatom konkursu:

I miejsce: Agata Szkolnicka - Muzykologia

II miejsce: s. Angelika Mrówka - Teologia

III miejsce: Anna Drewing - Etnolingwistyka

IV miejsce: Eliza Szerszeń - Teologia

V miejsce: Maria Lewandowska - Anglistyka

VI miejsce: Tomasz Piotrowski - Teologia

VII miejsce: Sławomir Machaj - Teologia

VIII miejsce: Aleksandra Makulska - Anglistyka

IX miejsce: Marta Jabłońska - Filologia Włoska

X miejsce: Diana Lawetter – Etnolingwistyka

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy studentom nieprzeciętnej wiedzy oraz dziękujemy za zaangażowanie i tak liczny udział w niezwykłej przygodzie z językiem łacińskim i kulturą antyczną.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Magdalena Ziółek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293