Strona: Kandydat UAM - Najwyższa jakość

Główna treść strony

Najwyższa jakość

Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu może pochwalić się elitarnymi jednostkami naukowymi, ocenionymi w procesie naukowej parametryzacji w kategorii A+ oraz A.

Kategoria A+ 
Wydział Anglistyki
Wydział Prawa i Administracji

Kategoria A
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział Studiów Edukacyjnych

Kategoria B
Wydział Fizyki
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Wydział Teologiczny
Instytut Kultury EuropejskiejStatusu KNOW - to status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Taki tytuł Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Biologii UAM.

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293