Strona: Pracownik UAM - Uchwała nr 64/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018

Główna treść strony

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293