Strona: Pracownik UAM - Zarządzenie Nr 60/2016/2017 Rektora UAM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018

Główna treść strony

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293