Strona: Kandydat UAM - Rekrutacja 2018/2019

Główna treść strony

Rekrutacja 2018/2019


Uchwała nr 120/2017/2018 Senatu UAM z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie Uchwały nr 66/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz nies
Uchwała nr 159/2017/2018 Senatu UAM z dnia 23 kwietnia 2018 r. o zmianie Uchwały nr 66/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz nies
Uchwała nr 174/2017/2018 Senatu UAM z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie Uchwały nr 66/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacj
Uchwała nr 177/2017/2018 Senatu UAM z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293