Strona: Kandydat UAM - Uchwała nr 208/2018/2019 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2018 r. o zmianie Uchwały nr 179/2017/2018 Senatu UAM z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureat

Główna treść strony

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293