Strona: Kandydat UAM - Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Główna treść strony

Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Podstawy prawne

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na podstawie:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 4. decyzji Rektora uczelni;
 5. ważnej Karty Polaka***;
 6. obywatelstwa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym***.
Uwaga!
*** Osoby posiadające tego typu uprawnienia mają możliwość wyboru sposobu rekrutacji. Mogą odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (stypendium RP lub umowa zagraniczna z innymi uczelniami).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:
 • na zasadach odpłatności;
 • stypendyści strony polskiej (Stypendium RP) ;
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (Informacja);
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę (Informacji należy szukać na rządowych stronach internetowych kraju, z którego pochodzisz).

REKRUTACJA:
 • Rekrutacja, dla kandydatów podejmujących kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na studia rozpoczyna się 1 czerwca 2018 r. i trwać będzie do 31 sierpnia 2018 r.
 • By przystąpić do rekrutacji należy się zarejestrować w systemie Internetowej Rekrutacji (IR) i załączyć komplet wymaganych dokumentów.

UWAGA!
 • Na niektóre kierunki studiów prowadzone są rozmowy mające na celu sprawdzenie szczególnych predyspozycji, np. reżyseria dźwięku, akustyka czy też programy w języku angielskim.
 • Dopiero po załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów aplikacja jest rozpatrywana a następnie, w terminie do dwóch tygodni, wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia.© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293