Strona: Kandydat UAM - Pobyt na terytorium RP

Główna treść strony

Pobyt na terytorium RP

Cudzoziemcy podejmujący studia w Polsce zobowiązani są posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.
Na terenie województwa wielkopolskiego sprawy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców prowadzone są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
Plac Wolności 17
61-739 Poznań
pokój nr 8, IV piętro
tel. + 48 61 854 1607
fax +48 61 854 1843
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl
godziny przyjęć:
poniedziałek:  9.30-18.00
wtorek-piątek: 8.15-15.15
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293