Strona: Kandydat UAM - Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2017-2018 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Główna treść strony

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2017-2018 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wiadomość, opublikowana 24-04-2017

Infografika - harmonogram rekrutacji UAM 2017-2018

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2017/2018

1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie i pierwszego stopnia

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 czerwca 2017 r.

2.              

Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II 1)

4 lipca 2017 r.

3.              

Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów      

4 lipca 2017 r.

4.              

Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów

4 lipca 2017 r.

5.              

Egzaminy wstępne dla kandydatów, dla których w zasadach rekrutacji przewidziano przeprowadzenie dodatkowych egzaminów

5 - 7 lipca 2017 r.

6.              

Pobranie przez komisje rekrutacyjne z systemu IR list rankingowych i złożenie ich w Dziale Nauczania, ul. H. Wieniawskiego 1, pok. 25

6 lipca 2017 r. w godz. 10.00-15.30

7.              

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 2)

7 lipca 2017 r.

8.              

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

7 lipca oraz 10 - 12 lipca 2017 r.

9.              

Składanie w formie elektronicznej rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia

7 - 12 lipca 2017 r. do godz. 24.00

10.            

Składanie w formie elektronicznej oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową

7 - 12 lipca 2017 r. do godz. 24.00

11.            

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

w terminie określonym przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanym w systemie IR

12.            

Przekazanie przez komisje rekrutacyjne do Działu Nauczania list osób przyjętych na studia

w terminie 7 dni od daty ustalenia listy przyjętych na studia

1)Na wniosek komisji rekrutacyjnej Rektor może wydłużyć ustalony w harmonogramie okres rejestracji

2)Nie dotyczy kierunków/specjalności studiów, na których zasady rekrutacji przewidują dodatkowe egzaminy: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian praktyczny, sprawdzian predyspozycji językowych, egzamin ustny, rozmowa kompetencyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla powyższych kierunków/specjalności studiów zostaną ogłoszone po przeprowadzeniu dodatkowych egzaminów. Dodatkowe egzaminy dotyczą następujących kierunków/specjalności studiów:    

  1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
  2. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  3. reżyseria dźwięku,
  4. pedagogika specjalna specjalność logopedia - profilaktyka i terapia,
  5. teologia specjalność kapłańska,
  6. teologia specjalność katechetyczno-pastoralna,
  7. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.

 XXXXXXXXXXX

2. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie i pierwszego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR).

1 czerwca 2017 r.

2.              

- zakończenie rejestracji,

- ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej,

- rozpoczęcie egzaminów wstępnych, jeśli zostały przewidziane w postępowaniu kwalifikacyjnym

w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR 3. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie i pierwszego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 czerwca 2017 r.

2.              

- zakończenie rejestracji,

- ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej,

- rozpoczęcie przyjmowania dokumentów,

- zakończenie przyjmowania dokumentów

w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR4. Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 czerwca 2017 r.

2.              

- zakończenie rejestracji,

- ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej,

- rozpoczęcie przyjmowania dokumentów,

- zakończenie przyjmowania dokumentów,

- rozpoczęcie egzaminów wstępnych, jeśli zostały przewidziane w postępowaniu kwalifikacyjnym

w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR5. Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 czerwca 2017 r.

2.              

- zakończenie rejestracji,

- ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej,

- rozpoczęcie przyjmowania dokumentów,

- zakończenie przyjmowania dokumentów

w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR6. Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, na które rekrutacja zostanie przeprowadzona w semestrze letnim 2017/2018

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 lutego 2018 r.

2.              

- zakończenie rejestracji,

- ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej,

- rozpoczęcie przyjmowania dokumentów,

- zakończenie przyjmowania dokumentów,

- rozpoczęcie egzaminów wstępnych, jeśli zostały przewidziane w postępowaniu kwalifikacyjnym

w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/20016/2017 Rektora UAM z dnia 31 marca 2017 r.


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Julia Ruminiecka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293