Strona: Kandydat UAM - Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii

Główna treść strony

Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii
Wiadomość, opublikowana 15-01-2018

Wydział Fizyki zaprasza na Kurs dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii.

Kurs będzie realizowany przez UAM w partnerstwie z międzynarodową firmą z branży optycznej Essilor.

Kurs adresowany jest do czynnych zawodowo optyków okularowych, optometrystów oraz lekarzy okulistów – kandydaci na Kurs będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego aktywność w ww. zawodach.

Zajęcia rozpoczną się 3 marca 2018 r. i będą obejmować ok. 180 godzin zajęć podzielonych na 4 moduły tematyczne: ogólny, optyczny, optometryczny oraz prawno-biznesowy.

Więcej informacji o Kursie dostępne: https://studenci.amu.edu.pl/studia/kursy-doksztalcajace/wydzial-fizyki/kurs-doksztalcajacy-postepy-optyki-okularowej-i-optometrii.

Rekrutacja na Kurs będzie odbywała się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.kursy.amu.edu.pl.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny od 20 października 2017 r. godz. 12.00.

O zakwalifikowaniu na Kurs zdecyduje kolejność rejestracji do wypełnienia limitu miejsc – kolejne osoby po przekroczeniu limitu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Kandydaci zakwalifikowani na Kurs będą zobowiązani do przesłania w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

  • karta zgłoszenia,
  • kopia dokumentu tożsamości,
  • zaświadczenie potwierdzające aktywność w zawodzie: optyka okularowego, optometrysty lub lekarza okulisty.


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Ewa Opaska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293