Strona: Kandydat UAM - Program Best Student

Główna treść strony

Program Best Student
Wiadomość, opublikowana 04-06-2018

Drodzy Kandydaci,
Z myślą o najlepszych maturzystach oraz laureatach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchomił Program BEST Student. Program ten jest skierowany do studentów, a jego pierwsza edycja rozpoczęła się w roku akademickim 2017/2018.

Już dziś informujemy Was Drodzy Kandydaci, że kolejna edycja Programu Best Student zostanie uruchomiona w roku akademickim 2018/2019 i będzie skierowana do Was – tegorocznych maturzystów i, mamy taką nadzieję, przyszłych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Program BEST Student składa się m.in. z następujących elementów:

Konkurs Grantowy BEST Student GRANT

Konkurs skierowany jest do studentów I lub II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
O grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.
Do zdobycia:

 • granty na realizację studenckich projektów badawczych,
 • 5000 zł dla najlepszych studentów,
 • możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach, zakupu literatury oraz oprogramowania,
 • honorarium dla grantobiorcy.

Szkoła Letnia BEST Student CAMP
Szkoła letnia skierowana jest do studentów I lub II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
O udział w tym projekcie mogą ubiegać się studenci z najlepszymi wynikami maturalnymi oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Program Szkoły letniej obejmuje zajęcia z:

 • etyki akademickiej,
 • retoryki,
 • angielskiego języka naukowego,
 • prawa autorskiego,
 • aplikowania o studenckie granty,
  oraz ciekawy program kulturalno-rekreacyjny.

Więcej informacji o Programie BEST Student edycja 2017/2018 znajduje się na stronie: https://studenci.amu.edu.pl/studia/program-best-student

Informację wprowadził/a: Ewa Opaska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293