Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wskazówka: lista kierunków, na których przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja aktualizowana jest na bieżąco.

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Archeologii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Historii


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk o Sztuce


Wydział Neofilologii


Wydział Socjologii


System Internetowej Rekrutacji 2022/2023