Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wskazówka: lista kierunków, na których przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja aktualizowana jest na bieżąco.

Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Neofilologii


System Internetowej Rekrutacji 2023/2024