Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wskazówka: lista kierunków, na których przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja aktualizowana jest na bieżąco.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Wydział Studiów Edukacyjnych


System Internetowej Rekrutacji 2023/2024