Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wskazówka: lista kierunków, na których przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja aktualizowana jest na bieżąco.

Collegium Polonicum w Słubicach


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Chemii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk o Sztuce


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Psychologii i Kognitywistyki


System Internetowej Rekrutacji 2021/2022