Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wskazówka: lista kierunków, na których przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja aktualizowana jest na bieżąco.

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


System Internetowej Rekrutacji 2020/2021