Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wskazówka: lista kierunków, na których przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja aktualizowana jest na bieżąco.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Biologii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Historii


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Socjologii


Wydział Teologiczny


System Internetowej Rekrutacji 2021/2022