Інформатика

Факультет математики та інформатики


Програма навчання: другого ступеня
Форма навчання: заочна форма
Тривалість: 1,5 року
Мова занять: польська
Професійне звання: магістр
Профіль навчання: загальноакадемічний

Інформація про напрям

Набір на напрям

Інформація про терміни реєстрації для цього напряму буде надана пізніше.

Детальна процедура набору на навчання

Варіант 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunku informatyka

Елементи процедури набору Необхідний
мінімум
Макс.
балів
Вага
частини
Макс.
результат
1) оцінка на дипломі про вищу освіту - 5 10 50
2) співбесіда - 20 1 20
3) проєкт 5 20 1 20
4) мотиваційний лист - 5 2 10
Кількість балів, які можна отримати в процедурі набору 100

Ad 2. Додаткова інформація:

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 3. Додаткова інформація:

Kandydat składa maksymalnie jednostronicowy dokument przedstawiający projekt pracy magisterskiej, mogący mieć postać ramowego konspektu albo opisu tematyki i obszarów badawczych w informatyce, które po przyjęciu na studia będą podstawą do wybrania tematu pracy i opiekuna pracy. Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 4. Додаткова інформація:

Kandydat składa jednostronicowy dokument:

 1. uzasadniający wybór kierunku i preferencji co do oferowanych specjalności,
 2. wskazujący osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, akademickie, osobiste itp.,
 3. odpowiednie świadectwa, certyfikaty, dyplomy, listy polecające, zaświadczenia o udziale w organizacjach naukowych, artykuły naukowe, które świadczą o indywidualnych kwalifikacjach do studiów – w formie zeskanowanych załączników stanowiących integralną część listu motywacyjnego (jeśli są dostępne).

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Варіант 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich), którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka

Елементи процедури набору Необхідний
мінімум
Макс.
балів
Вага
частини
Макс.
результат
1) оцінка на дипломі про вищу освіту - 5 5 25
2) письмовий іспит - 25 1 25
3) співбесіда - 20 1 20
4) проєкт 5 20 1 20
5) мотиваційний лист - 5 2 10
Кількість балів, які можна отримати в процедурі набору 100

Ad 2. Додаткова інформація:

Egzamin pisemny przeprowadzany w formie testu kompetencji inżynierskich kierunku informatyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 3. Додаткова інформація:

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 4. Додаткова інформація:

Kandydat składa maksymalnie jednostronicowy dokument przedstawiający projekt pracy magisterskiej, mogący mieć postać ramowego konspektu albo opisu tematyki i obszarów badawczych w informatyce, które po przyjęciu na studia będą podstawą do wybrania tematu pracy i opiekuna pracy. Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 5. Додаткова інформація:

Kandydat składa jednostronicowy dokument:

 1. uzasadniający wybór kierunku i preferencji co do oferowanych specjalności,
 2. wskazujący osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, akademickie, osobiste itp.,
 3. odpowiednie świadectwa, certyfikaty, dyplomy, listy polecające, zaświadczenia o udziale w organizacjach naukowych, artykuły naukowe, które świadczą o indywidualnych kwalifikacjach do studiów – w formie zeskanowanych załączników stanowiących integralną część listu motywacyjnego (jeśli są dostępne).

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Схема процедури набору

Вибір варіанта

Схема процедури набору залежить від варіанту набору.

Список документів

Повна документація

 • файл із фотографією кандидата (для створення персональної анкети)
 • скан диплома про вищу освіту
 • проєкт
 • мотиваційний лист

Підготовка документів

Кандидати не подають жодних фізичних (паперових) документів під час процедури набору.

Кожен із необхідних документів слід відсканувати в окремий файл у форматі PDF. Документ (наприклад, сертифікат або диплом), який містить більше однієї сторінки, слід відсканувати в один багатосторінковий PDF-файл.

Ви можете сканувати документи самостійно за допомогою сканера або за допомогою спеціальних програм для пристроїв з Android або iOS . Послуга сканування документів також доступна в більшості копіювальних центрах.

Засвідчення документів

Засвідчення документів – це процес, в якому працівник Університету підтверджує відповідність доданих сканів документів їхньому оригінальному (паперовому) варіанту. Засвідчення документів проводиться в деканаті на початку навчального року і полягає в поданні оригіналів документів для ознайомлення.

Документи, отримані за кордоном

Кандидати, які мають документи, отримані за кордоном, також надають:

 • скан засвідченого іноземного документа або документа з апостилем, що підтверджує право на навчання у ВНЗ в країні видачі документа
 • скан перекладу документа на мову, на якій проводиться навчання кандидата, переклад має бути виконаний присяжним перекладачем, внесеним до списку перекладачів Міністерством юстиції Республіки Польща або засвідчений консулом Республіки Польща в країні, де був виданий документ
 • скан свідоцтва про визнання іноземного атестата як еквівалент польського атестата зрілості, виданого компетентним керівником освіти - у випадку, якщо іноземний атестат не визнається згідно з законом чи міжнародними угодами як документ, що дає право здобувати вищу освіту в Польщі
 • скан документа, що підтверджує право на безкоштовне навчання - для іноземців, яких це стосується

Інтернет-система набору 2023/2024