Мовознавство та управління інформацією (w zakresie języka angielskiego z językiem francuskim)

Факультет неофілології


Програма навчання: другого ступеня
Форма навчання: очна форма (денне навчання)
Тривалість: 2 роки
Мова занять: польська
Професійне звання: магістр
Профіль навчання: загальноакадемічний

Інформація про напрям

Набір на напрям

Графік вступної кампанії


Набір ще не розпочався.

Початок реєстрації
2023-06-01

Детальна процедура набору на навчання

Формальні вимоги

Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka francuskiego na poziomie B2

Варіант 1

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana (z wiodącym językiem angielskim)

Елементи процедури набору Необхідний
мінімум
Макс.
балів
Вага
частини
Макс.
результат
1) оцінка на дипломі про вищу освіту - 5 12 60
2) письмовий іспит 12 20 1 20
Кількість балів, які можна отримати в процедурі набору 80

Ad 2. Додаткова інформація:

Egzamin pisemny w zakresie języka francuskiego. Uzyskanie 60% z egzaminu oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

Варіант 2

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków

Елементи процедури набору Необхідний
мінімум
Макс.
балів
Вага
частини
Макс.
результат
1) письмовий іспит 36 60 1 60
2) письмовий іспит 12 20 1 20
Кількість балів, які можна отримати в процедурі набору 80

Ad 1. Додаткова інформація:

Egzamin pisemny w zakresie języka angielskiego. Uzyskanie 60% z egzaminu oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

Ad 2. Додаткова інформація:

Egzamin pisemny w zakresie języka francuskiego. Uzyskanie 60% z egzaminu oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

Схема процедури набору

Вибір варіанта

Схема процедури набору залежить від варіанту набору.

Список документів

Повна документація

  • файл із фотографією кандидата (для створення персональної анкети)
  • скан диплома про вищу освіту

Підготовка документів

Кандидати не подають жодних фізичних (паперових) документів під час процедури набору.

Кожен із необхідних документів слід відсканувати в окремий файл у форматі PDF. Документ (наприклад, сертифікат або диплом), який містить більше однієї сторінки, слід відсканувати в один багатосторінковий PDF-файл.

Ви можете сканувати документи самостійно за допомогою сканера або за допомогою спеціальних програм для пристроїв з Android або iOS . Послуга сканування документів також доступна в більшості копіювальних центрах.

Засвідчення документів

Засвідчення документів – це процес, в якому працівник Університету підтверджує відповідність доданих сканів документів їхньому оригінальному (паперовому) варіанту. Засвідчення документів проводиться в деканаті на початку навчального року і полягає в поданні оригіналів документів для ознайомлення.

Знання польської мови (рівень В2)

Іноземці, які подають заяку на вступ на цей напрям, повинні додати документ, що підтверджує знання польської мови на рівні В2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów).

Кандидат, який не має відповідного документа, зобов'язаний пройти іспит на знання польської мови (онлайн тест).

Документи, отримані за кордоном

Кандидати, які мають документи, отримані за кордоном, також надають:

  • скан засвідченого іноземного документа або документа з апостилем, що підтверджує право на навчання у ВНЗ в країні видачі документа
  • скан перекладу документа на мову, на якій проводиться навчання кандидата, переклад має бути виконаний присяжним перекладачем, внесеним до списку перекладачів Міністерством юстиції Республіки Польща або засвідчений консулом Республіки Польща в країні, де був виданий документ
  • скан свідоцтва про визнання іноземного атестата як еквівалент польського атестата зрілості, виданого компетентним керівником освіти - у випадку, якщо іноземний атестат не визнається згідно з законом чи міжнародними угодами як документ, що дає право здобувати вищу освіту в Польщі
  • скан документа, що підтверджує право на безкоштовне навчання - для іноземців, яких це стосується

Інтернет-система набору 2023/2024