Реєстраційний формуляр

Сторінка 1 / 4

Інформація, що стосується персональних даних

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Євросоюз) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних) Університет ім. Адама Міцкевича у Познані повідомляє, що:

 1. Адміністратор

  Адміністратором Ваших персональних даних є Університет ім. Адама Міцкевича у Познані (адреса: вул. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Познань).

 2. Інспектор з питань захисту персональних даних

  Адміністратор назначає Інспектора з питань захисту персональних даних, (контактна адреса:iod@amu.edu.pl). Ви можете звернутися Інспектора з питань захисту персональних даних у справах, пов’язаних з обробкою ваших персональних даних УАМ та реалізацією ваших прав, пов’язаних з обробкою персональних даних. Інспектор з питань захисту персональних даних не надає інформацію про процес набору на навчання, навчального процесу тощо.

 3. Мета та правова основа обробки персональних даних

  Ваші персональні дані оброблятимуться:

  1. з метою проведення процедури набору на навчання відповідно до ст. 6 абзац 1 л. c GDPR, тобто в рамках юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора у зв’язку з виконанням завдань, визначених Законом від 20 липня 2018 року Закон «Про вищу освіту та науку» («Законодавчий вісник» від 2020 р., пункт 85, зі змінами) та виданих на його основі виконавчих актів;
  2. у разі вступу на навчання з метою виконання правових обов’язків, покладених на Адміністратора (здійснення навчального процесу, документування навчального процесу, надання соціальної підтримки, забезпечення участі у студентських організаціях, забезпечення участі у програмах обміну студентами, архівації та статистики) у зв’язку з виконанням завдань, визначених Законом «Про вищу освіту і науку» від 20 липня 2018 р («Законодавчий вісник» від 2020 р., пункт 85 зі змінами) та виданих на його основі виконавчих актів, – відповідно до ст. 6 абзац 1 л. c GDPR;
  3. для цілей, що випливають з бухгалтерського та податкового обліку, - відповідно до ст. 6 абзац 1 л. c GDPR;
  4. з метою виконання договору або вчинення дій на вимогу особи до укладення договору, стороною якого є студент, - відповідно до ст. 6 абзац. 1 л. b GDPR;
  5. з метою встановлення, позовного провадження та захисту у випадку взаємних позовів, - відповідно до ст. 6 абзац 1 л. f GDPR, тобто законного інтересу Адміністратора;
  6. з метою забезпечення та підвищення безпеки членів академічної спільноти, які перебувають на території Університету ім. Адама Міцкевича в Познані за допомогою відеоспостереження, а також надання доступу до електронної пошти університету та спеціальної ІТ-інфраструктури університету, у зв’язку з виконанням завдання, яке виконується в суспільних інтересах відповідно до ст. 6 абзац 1 л. e GDPR у зв’язку зі ст. 50 Закону «Про вищу освіту і науку»;
  7. з метою проведення власної програми моніторингу професійної кар’єри випускників, відповідно до ст. 6 сек. 1 л. e GDPR у зв’язку з ст. 352 абзаці 14, 15, 16 Закону «Про вищу освіту і науку» від 20 липня 2018 р.;
  8. для цілей, відмінних від вищезазначених, персональні дані оброблятимуться на підставі Вашої письмової згоди з метою та обсягом, зазначеним у її змісті, відповідно до ст. 6 сек. 1 л. a GDPR, а у випадку спеціальних категорій персональних даних, відповідно до ст. 9 абзац 2 літ. a GDPR.
 4. Термін зберігання персональних даних

  Ваші персональні дані зберігатимуться:

  1. у випадку кандидатів, які були прийняті на навчання, – протягом усього періоду навчального процесу, а після архівації – протягом 50 років;
  2. у випадку кандидатів, які не були прийняті на навчання, - на час процедури набору, а після його завершення - протягом 6 місяців;
  3. у період, що випливає з бухгалтерського та податкового обліку;
  4. на час дії договору, а також до закінчення періоду, протягом якого Адміністратор зобов’язаний продемонструвати виконання зобов’язань, пов’язаних із укладенням та виконанням договору згідно з чинним законодавством;
  5. у випадку взаємних позовів, протягом тривалості позовного провадження, а потім протягом періоду та в обсязі, що вимагаються положеннями чинного законодавства;
  6. у вигляді записаного в електронному вигляді зображення з відеоспостереження, на строк не більше 3 місяців з дати запису. У випадку, якщо відеозаписи є доказами у провадженні, яке проводиться відповідно до чинного законодавства, або якщо УАМ стало відомо, що вони можуть бути доказом у провадженні, термін зберігання може бути продовжено до остаточного завершення провадження;
  7. у зв'язку з участю в програмі моніторингу професійної кар'єри випускників, на термін не більше 10 років з дати закінчення Вами навчання;
  8. у разі згоди – протягом періоду, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані, або до моменту відкликання згоди на обробку персональних даних чи заперечення обробки, залежно від того, що відбудеться раніше.
 5. Одержувачі даних

  Доступ до ваших персональних даних буде надано уповноваженим співробітникам Адміністратора, включаючи членів приймальних комісій, які обробляють Ваші персональні дані в рамках своїх обов’язків і службових завдань.

  Одержувачами ваших персональних даних можуть бути суб’єкти, яким Адміністратор доручає здійснення певної дії, що потребує обробки персональних даних (обробники), зокрема оператори ІТ-систем, оператори систем електронної пошти, юридичні фірми, суб’єкти бухгалтерського обліку та аудиту.

  Ваші персональні дані також можуть бути надані суб’єктам, уповноваженим згідно із чинним законодавством, а також іншим університетам у зв’язку з участю в програмах обміну студентами (наприклад, Erasmus +, MOST). Якщо Ви будете проходити студентську практику, Ваші персональні дані можуть бути передані організації, відповідальній за її проведення.

 6. Передача даних за межі Європейської економічної зони (ЄЕЗ)
  У разі листування електронною поштою студента Ваші персональні дані можуть оброблятися нашим постачальником електронної пошти Google у його центрах обробки даних. Ваші персональні дані будуть захищені на основі стандартних умов договору. Це забезпечить належний рівень безпеки. Ваші особисті дані можуть бути передані до університетів-партнерів, що знаходяться за межами ЄЕЗ, якщо Ви проявите бажання проводити там навчання в рамках програм обміну студентами.
 7. Права, пов’язані з обробкою персональних даних
  1. право на доступ до персональних даних, зокрема право на отримання копії цих даних, надається на умовах відповідно до ст. 15 GDPR,
  2. право вимагати виправлення персональних даних надається на умовах відповідно до ст. 16 GDPR,
  3. право на видалення даних надається на умовах відповідно до ст. 17 GDPR,
  4. право на обмеження обробки надається на умовах відповідно до ст. 18 GDPR,
  5. право на заперечення обробки надається на умовах відповідно до ст. 21 GDPR,
  6. право на передачу персональних даних надається на умовах відповідно до ст. 20 GDPR,
  7. право подати скаргу до наглядового органу (голова Управління захисту персональних даних),
  8. право відкликати згоду на обробку персональних даних (стосовно персональних даних, які обробляються на підставі Вашої згоди маєте право в будь-який час цю згоду відкликати. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яку було здійснено на підставі згоди до моменту її відкликання. Згода може бути відкликана в тій самій формі, у якій була надана).
 8. Зобов’язання щодо надання даних та наслідки ненадання

  Надання персональних даних, передбачених законодавством, є обов’язковими та випливає із законодавства, виконавчих актів та положень університету. Надання персональних даних є необхідним для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Відмова надати необхідні персональні дані перешкоджатиме досягненню мети, для якої ці дані були зібрані. Надання персональних даних, зібраних на підставі згоди, є добровільним і не впливає на реалізацію цілей, для яких відбувається обробка на основі чинного законодавства.

 9. Профілювання та автоматизоване прийняття рішень

  Що стосується Ваших персональних даних, рішення не будуть прийматися автоматизованим способом і не будуть профілюватися, відповідно до ст. 22 GDPR.

Заява кандидата за допомогою Інтернет-системи набору

  

* обов'язкове поле
** обов'язкове поле, яке можна заповнити пізніше

Інтернет-система набору 2022/2023